Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin

Tunceli OSB, çevre dostu üretim anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır. Çevre koruma ve sürdürülebilirlik prensiplerine büyük önem vermektedir.

Misyonumuz
Üretimin geleceği

Katılımcılarımıza sürdürülebilir kaliteli hizmet ve altyapı sunan, ülke ekonomisine üretim ve ihracat ile katkı sağlayan, üniversite ile işbirliği yaparak sanayinin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü arttıran, çevreye duyarlı yenilikçi bir OSB olmaktır.

Vizyonumuz
Sanayinin Geleceği

Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak yerelde ve ulusalda örnek OSB hedefine ulaşmak.

Başkanın Mesajı

Tarihi anlamda önemli bir kültürel mirasa sahip ayrıca ülkemizin en fazla okuryazar nüfus kesimiyle ön plana çıkan Tunceli ilimiz; bölgenin istikrara kavuşması ve güven ortamının tesis edilmesi ile birlikte günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması açısından sanayi, eğitim, sağlık ve turizm alanlarında girişimcilere yeni olanaklar sunmaktadır. İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde 106 Hektar alan üzerinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları 1997 yıllarına dayanan bir geçmişe sahiptir. 

En nihayetinde 2013 yılı itibariyle inşaası tamamlanma aşamasına gelmiştir. Hali hazırda bölgede bulunan 40 adet sanayi parselinden 26 adet parsel yönetim kurulu tarafından tahsis edilmiş, Bugün itibari ile 21 yatırımcı ile Bedelsiz ve kısmen bedelsiz Arsa Sözleşmesi imzalanmıştır. İlimizin de dahil olduğu TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için faaliyet yürüten Fırat Kalkınma Ajansının sağladığı hibe destekleri ile Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler “Hibe Programı” adı verilen  yöntemlerle sağlanan, AB mali destekleri ilimizin sosyo ekonomik kalkınma hamlesine büyük katkılar sunarken Tunceli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bu atılıma ivme kazandırmak için iktisadi manada iyi uygulamalara örnek olabilecek bir saha olarak ortaya çıkmaktadır

Tunceli
Organize Sanayi Bölgesi

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi 106 hektar alan üzerinde kurulu olup, 18 adet 3000-5000 m2, 25 adet 5000-7000 m2 ve 1 adet 7000-10000 m2’ lik olmak üzere 44 adet sanayi parseli mevcuttur. Altyapı inşaatı tamamlanmıştır. Sanayi Bölgemiz %100 doluluk oranına ulaşıp üretime geçmesi halinde 1000-1500 kişiye istihdam sağlayacaktır.

Bağlantılar