Kuruluş

1997

Tunceli Organize Sanayi Kuruluşu

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi inşaatına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi ile 1997 yılında başlanmıştır.
Talep olmamasından dolayı OSB tasfiye edilmiştir.

2011

Katılımcıların talebi doğrultusunda 2011 yılında Müteşebbis Teşekkül Heyeti tekrar kurulmuştur.

2018

OSB alanındaki toplam parsellerin 1/3'ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması ile katılımcılar Müteşebbis Heyette temsil hakkı kazandılar.

2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile imar planındaki sanayi parsellerinin sayısı 44'e çıkarıldı.