Tarihi anlamda önemli bir kültürel mirasa sahip ayrıca ülkemizin en fazla okuryazar nüfus kesimiyle ön plana çıkan Tunceli ilimiz; bölgenin istikrara kavuşması ve güven ortamının tesis edilmesi ile birlikte günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması açısından sanayi, eğitim, sağlık ve turizm alanlarında girişimcilere yeni olanaklar sunmaktadır. İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde 106 Hektar alan üzerinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları 1997 yıllarına dayanan bir geçmişe sahiptir.

En nihayetinde 2013 yılı itibariyle inşaası tamamlanma aşamasına gelmiştir. Hali hazırda bölgede bulunan 44 adet sanayi parselinden 23 adet parsel yönetim kurulu tarafından tahsis edilmiş, Bugün itibari ile 23 yatırımcı ile Bedelsiz ve kısmen bedelsiz Arsa Sözleşmesi imzalanmıştır. İlimizin de dahil olduğu TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için faaliyet yürüten Fırat Kalkınma Ajansının sağladığı hibe destekleri ile Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler “Hibe Programı” adı verilen yöntemlerle sağlanan, AB mali destekleri ilimizin sosyo ekonomik kalkınma hamlesine büyük katkılar sunarken Tunceli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bu atılıma ivme kazandırmak için iktisadi manada iyi uygulamalara örnek olabilecek bir saha olarak ortaya çıkmaktadır.

Yeni bir cazibe merkezi olmaya yönelik bu sürecin yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağladığı yapılan yasal düzenlemelerle desteklenmektedir. İlimizin en büyük sorunu haline gelen işsizliğin azaltılması için başta yurt dışında ve batı illerinde sermaye sahibi olan değerli hemşerilerimizin Tunceli OSB de boş bulunan parsellere yatırım yapmaktadırlar. Tunceli OSB de boş sanayi parsellerinin girişimciler tarafından doldurularak tam kapasiteye ulaşması durumunda 10 yıl içerisinde bölgenin kalkınmışlık düzeyinde hak ettiği yeri alacak ve yoğun bir iş gücü ile işsizliği azaltacağı açıktır. Tüm bu gelişmelerin sağlanması yine sanayinin gelişmesi ve sanayicinin karşılaştığı sorunların çözümü noktasında Tunceli Üniversitesi ile sanayi işbirliğinin sağlanması ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yaptıkları katkılar ortak çalışma kültürünün gelişmesi ile hedeflediğimiz yönde ilerlemekteyiz.

Ülkemizde her alanda olduğu gibi ekonomik açıdan da yaşanan pozitif gelişmelere paralel olarak ilimizin en güzide kuruluşu haline dönüşen Tunceli OSB’nin tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.

 

Bülent TEKBIYIKOĞLU
Tunceli Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı