tunceli-osb-bg

İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde bulunan 106 Hektar alan üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları 1990 yılında yapılan ön etüt sonucu; 23/12/1990 tarihli ve 20734 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yatırım programına alınıp Tunceli Organize Sanayi Bölgesinin kurulması yönünde yapılan çalışmalara başlanılmıştır.

-Tunceli İl Özel İdare Müdürlüğü’nün %50 hisse,
-Tunceli Belediye Başkanlığı’nın %25 hisse,
-Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının, %25 hisse, iştiraki ile

İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde kurulmuştur.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatı işine ait Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri 1997 tarihinde tamamlanarak Bakanlık onayına müteakip 24/12/1997 tarihinde ihale edilmiş ve 15/01/1998 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanarak altyapı işi yapımına başlanmıştır.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde mevcut bulunan sanayi parselleri altyapısının % 90’ı 14/12/2001 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. OSB tarafından yapılan arsa satışlarına yatırımcı ve girişimciler tarafından herhangi bir talep olmadığından Bakanlığımız tarafından 11/09/2002 tarihi itibariyle geçici tasfiyesi yapılmıştır.

Ancak; 2010 yılında yatırımcı ve girişimcilerden gelen arsa talepleri doğrultusunda Tunceli OSB’nin yeniden faal hale getirilmesi için Müteşebbis Heyet Başkanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına talepte bulunularak OSB’nin yeniden faal hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmıştır.

Geçici tasfiye ile yeniden faal hale getirilmesi süreci arasında kanalizasyon, içme suyu şebeke hattı, yağmur suyu, yangın hidratları, şebeke içi kanalizasyon ve içme suyu borularında tasfiye kabulü tarihinden bugüne kadar geçen sürede mevcut imalatlarda bozulma, tıkanma ve arızalar nedeniyle kısmen tahribatlar oluşmuştur.

Geçici tasfiye sürecinde OSB altyapısında meydana gelen yıpranma ve bozulmalar nedeniyle Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında Sanayi Altyapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında yapılan teklif doğrultusunda Başkanlığımız tarafından Ajansa proje sunularak iyileştirme ve geliştirme kredi sözleşmesi yapılmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı aracılığı ile OSB altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanan proje 2013 yılında tamamlanmıştır.

Bölgede bulunan sanayi parsellerine yatırımcılar tarafından yapılan başvuruların fazla olması nedeniyle, mevcuttaki sanayi parselleri üzerinde yapılan çalışmalar ile parsel sayıları artırılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü) onayına müteakip mevcut parsel sayısı 44’e çıkarılmıştır.

Bölgede bulunan 44 adet parselden 23 adet parsel yönetim kurulu tarafından tahsis edilmiş, Bugün itibari ile 23 yatırımcı ile Bedelsiz, Kısmen Bedelsiz Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanmıştır.

tunceli-osb-bg

İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde bulunan 106 Hektar alan üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları 1990 yılında yapılan ön etüt sonucu; 23/12/1990 tarihli ve 20734 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yatırım programına alınıp Tunceli Organize Sanayi Bölgesinin kurulması yönünde yapılan çalışmalara başlanılmıştır.

-Tunceli İl Özel İdare Müdürlüğü’nün %50 hisse,
-Tunceli Belediye Başkanlığı’nın %25 hisse,
-Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının, %25 hisse, iştiraki ile

İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde kurulmuştur.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatı işine ait Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri 1997 tarihinde tamamlanarak Bakanlık onayına müteakip 24/12/1997 tarihinde ihale edilmiş ve 15/01/1998 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanarak altyapı işi yapımına başlanmıştır.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde mevcut bulunan sanayi parselleri altyapısının % 90’ı 14/12/2001 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. OSB tarafından yapılan arsa satışlarına yatırımcı ve girişimciler tarafından herhangi bir talep olmadığından Bakanlığımız tarafından 11/09/2002 tarihi itibariyle geçici tasfiyesi yapılmıştır.

Ancak; 2010 yılında yatırımcı ve girişimcilerden gelen arsa talepleri doğrultusunda Tunceli OSB’nin yeniden faal hale getirilmesi için Müteşebbis Heyet Başkanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına talepte bulunularak OSB’nin yeniden faal hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmıştır.

Geçici tasfiye ile yeniden faal hale getirilmesi süreci arasında kanalizasyon, içme suyu şebeke hattı, yağmur suyu, yangın hidratları, şebeke içi kanalizasyon ve içme suyu borularında tasfiye kabulü tarihinden bugüne kadar geçen sürede mevcut imalatlarda bozulma, tıkanma ve arızalar nedeniyle kısmen tahribatlar oluşmuştur.

Geçici tasfiye sürecinde OSB altyapısında meydana gelen yıpranma ve bozulmalar nedeniyle Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında Sanayi Altyapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında yapılan teklif doğrultusunda Başkanlığımız tarafından Ajansa proje sunularak iyileştirme ve geliştirme kredi sözleşmesi yapılmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı aracılığı ile OSB altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanan proje 2013 yılında tamamlanmıştır.

Bölgede bulunan sanayi parsellerine yatırımcılar tarafından yapılan başvuruların fazla olması nedeniyle, mevcuttaki sanayi parselleri üzerinde yapılan çalışmalar ile parsel sayıları artırılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü) onayına müteakip mevcut parsel sayısı 44’e çıkarılmıştır.

Bölgede bulunan 44 adet parselden 23 adet parsel yönetim kurulu tarafından tahsis edilmiş, Bugün itibari ile 23 yatırımcı ile Bedelsiz, Kısmen Bedelsiz Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanmıştır.